Kiedy Ubezpieczyciel odmówi wypłaty świadczenia z polisy na życie ?

Ubezpieczenie „na życie” to takie ubezpieczenie, z którego wypłacane są pieniądze wówczas, kiedy dojdzie do Twojej śmierci lub (jeśli wykupiłeś opcje dodatkowe) kiedy dojdzie u Ciebie do złamań, wystąpienia ciężkiej choroby, pobytu w szpitalu, operacji itp.

Natomiast musisz mieć na uwadze 2 okoliczności, które mogą spowodować odmowę wypłaty świadczenia.

.

Samobójstwo

Pierwsza z tych okoliczności jest taka, kiedy dojdzie do Twojej śmierci w wyniku samobójstwa.

Ale dotyczy to TYLKO sytuacji, kiedy do tego by doszło w pierwszych 2 latach od zawarcia polisy.

Po tym czasie Ubezpieczyciel nie będzie już analizował tej sytuacji.

.

Kłamstwo

Druga okoliczność, która spowoduje odmowę wypłaty świadczenia będzie zachodziła wówczas, kiedy okaże się, że skłamaliśmy udzielając odpowiedzi na pytania przy zawieraniu polisy.

Kiedy rozmawialiśmy z agentem o zawarciu ubezpieczenia, padały różne pytania: czy chorowaliśmy na pewne choroby (np. nowotwór) albo czy palimy papierosy, czy byliśmy na zwolnieniu lekarskim przez okres dłuższy niż 30 dni itp.

Wspomnę, że zapisy Kodeksu Cywilnego mówią o tym, że po 3 latach nasze kłamstwa powinny nam być „darowane” w takich sytuacjach.

.

Pamiętaj zatem o tych dwóch wyłączeniach kiedy Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia z Twojej polisy „życiowej”.

Oczywiście w/w wyłączenia są podawane w warunkach ubezpieczenia, które otrzymujesz przed zawarciem polisy, zatem masz szanse zapoznać się z wszystkimi wyłączeniami ochrony.

.

Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej? Zajrzyj tutaj

.

Masz pytania, lub chcesz kupić ubezpieczenie?

Napisz lub zadzwoń! – wszystko możemy zrobić zdalnie.

Nie musimy się widzieć.

.

Chcesz być na bieżąco:

YouTube

Instagram

TikTok

Facabook