Myśląc o zabezpieczeniu swojej firmy warto rozważyć zakup nst. ubezpieczenia dla firmy:

  • ubezpieczenie posiadanego majątku ( ubezpieczenie lokalu, komputerów, maszyn, mebli, gotówki..) od zdarzeń losowych m. in. pożaru, przepięcia, zalania, upadku drzew na nasze mienie…
  • ubezpieczenie posiadanego majątku od kradzieży z włamaniem lub od rabunku
  • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszelkich ryzyk ( np. wyleje się na drukarkę kawa, spadnie nam laptop )
  • ubezpieczenie oszklenia ( szyby w oknach, drzwiach, szklanych ściankach…) czy też neonów od stłuczenia
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  działalności gospodarczej ( ktoś ucierpiał przez działanie naszej firmy i ma roszczenia odszkodowawcze wobec nas )
  • ubezpieczenie przewożonego towaru ( cargo )
  • gwarancje ubezpieczeniowe ( potrzebne głównie przy przetargach )
  • ubezpieczenie grupowe pracowników ( od śmierci, NNW, świadczenie za narodziny dziecka … )

Każdy typ działalności i specyfika branży to inne potrzeby i wymagania.

Tylko spokojna rozmowa i poświęcony na nią czas, da wymierne korzyści – by dopasować ubezpieczenie dla Państwa firmy.

Ogólne warunki ubezpieczenia dostępne w biurze lub do wysłania na Państwa e-mail.

Porozmawiajmy o ubezpieczeniu firmy, ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej działalności gospodarczej, gwarancjach ubezpieczeniowych.

Bardzo ciekawym rozwiązaniem dla osób wykonujących wolne zawody lub prowadzących tzw. jednoosobową działalność gospodarczą jest ubezpieczenie od utraty dochodu na skutek choroby lub wypadku.

Więcej o tym tutaj

Jestem do Państwa dyspozycji !

Chcesz być na bieżąco:

Instagram

Facebook

TikTok

YouTube