Mogą ubezpieczyć Państwo swój dom, ubezpieczyć mieszkanie od najczęstszych sytuacji np. : wybuchu ognia, wybuchu gazu, uszkodzeń na skutek zalania, silnego wiatru, uderzenia pioruna, powodzi, upadku np. drzewa na nieruchomość.

Za jakie konkretnie sytuacje Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie?

 • silny wiatr zniszczył dach
 • silny wiatr doprowadził do przewrócenia się drzewa na dom
 • zalanie naszego mieszkania przez sąsiada
 • pęknięcie rury lub wężyka przy wc spowodowało zalanie mieszkania
 • przepięcie doprowadziło do zepsucia komputera
 • kuny poniszczyły elewację domu
 • zwarcie instalacji doprowadziło do pożaru

.

Ubezpieczenie domu lub ubezpieczenie mieszkania dostępne jest w dwóch wariantach :

 • wariant od tzw wszystkich zdarzeń (wówczas to, co nie jest wyłączone w warunkach ubezpieczenia–jest objęte ubezpieczeniem) lub
 • wariant od tzw. ryzyk nazwanych (czyli ubezpieczenie od zdarzeń tylko tych konkretnie wymienionych w warunkach ubezpieczenia).

.

Kupując ubezpieczenie domu lub ubezpieczenie mieszkania warto rozważyć również:

 • ubezpieczenie ruchomości domowych czyli sprzętów, mebli, biżuterii, gotówki…. od zdarzeń losowych, ale również od kradzieży z włamaniem czy też rabunku poza domem.
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym – czyli, że my lub nasza własność wyrządzi szkodę innym ludziom np. nasz pies kogoś ugryzie, zalejemy sąsiada, jadąc rowerem wpadniemy na pieszego.

.

Sprzedaję oferty wielu Zakładów Ubezpieczeń, które proponują ubezpieczenie domu lub ubezpieczenie mieszkania z różnymi zakresami ochrony:

 • dodanie gratis do polisy, ubezpieczenia szyb od stłuczenia lub assistance (pomoc np. ślusarza gdy zatrzasną nam się drzwi czy też szklarza gdy zbije nam się szyba w oknie).
 • brak redukcji sumy ubezpieczenia po szkodzie w ubezpieczeniu nieruchomości lub ubezpieczeniu ruchomości (po wypłacie odszkodowania sumy ubezpieczenia wracają do pierwotnego poziomu) !
 • objęcie ochroną szkód z tytułu przenikania wód gruntowych niezależnie od przyczyny
 • ubezpieczenie przenośnego sprzętu elektronicznego od stłuczenia lub pęknięcia
 • objęcie ochroną szkód z tytułu długotrwałego działania zwierząt
 • objęcie ochroną katastrofy budowlanej czy aktów terroryzmu
 • wypłatę odszkodowania przy szkodach zaistniałych na skutek rażącego niedbalstwa

Jest więc w czy wybierać.

Każdy z Państwa ma inną sytuację i inne potrzeby, stąd spokojna rozmowa i omówienie Państwa potrzeb jak i dostępnych ofert rynkowych może zaowocować tym, że otrzymają Państwo dokładnie to, czego Państwo oczekiwali.

Ogólne warunki ubezpieczenia dostępne w biurze lub do wysłania na Państwa e-mail

.

Będąc właścicielem domu pamiętaj o obowiązkowych przeglądach budowlanych, do których wg prawa budowlanego jesteś zobowiązany. Kiedy i jaki przegląd należy zrobić opisałam tutaj

Jeśli wynajmujesz swoja nieruchomość lub jeśli jesteś najemcą, to dobrze by było, byś zajrzał tutaj

Jeśli budujesz dom, również możesz ubezpieczyć swoją inwestycję od zniszczeń. A w momencie gdy budynek będzie miał stan surowy zamknięty – możesz wykupić ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem. Więcej o tym w krótkim filmiku

Porozmawiajmy o ubezpieczeniu domu, ubezpieczeniu mieszkania, ubezpieczeniu ruchomości domowych, ubezpieczeniu assistance, ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

Jestem do Państwa dyspozycji !

Chcesz być na bieżąco:

YouTube

TikTok

Instagram

Facebook