Co to jest szkoda całkowita w ubezpieczeniach pojazdów?

Czasami zdarza się tak, że po jakiejś np. stłuczce dowiadujemy się od Ubezpieczyciela, że zakwalifikowano naszą szkodę jako szkodę całkowitą.

Jesteśmy w szoku i nie wiemy, co to oznacza?

Czy muszę samochód dać do kasacji?

O co chodzi?

Ubezpieczyciele w szkodach z ubezpieczeń OC i AC posługują się tym określeniem, kiedy dojdzie do takiego zdarzenia, w wyniku którego auto jest tak zniszczone, że jego naprawa okazuje się EKONOMICZNIE NIEUZASADNIONA.

Przy szkodzie z ubezpieczenia:

–  OC  określono to na poziomie 100%  wartości pojazdu,

–  AC  określono to na poziomie   70%  wartości pojazdu.

I co dalej?

Nikt nas nie zmusza do wykonania złomowania pojazdu. To my decydujemy co dalej ma się wydarzyć z naszym autem.

Możemy odebrać odszkodowanie z ubezpieczenia i:

– naprawić pojazd i jeździć dalej (pamiętajmy o przeglądzie technicznym)

lub

– sprzedać samochód (czy też ten wrak)

lub

– zezłomować pojazd i wyrejestrować.

Tak więc decyzja leży po naszej stronie i zrobić możemy to, co uważamy dla siebie za najlepsze.

Możemy być jednak niezadowoleni.

Sytuacja szkody całkowitej jest jednak mało komfortowa dla ubezpieczonego.

Dlaczego?

Dlatego, że w inny sposób dokonywana jest wypłata odszkodowania (inaczej aniżeli standardowe sytuacje szkód częściowych) ponieważ od należnego nam odszkodowania odejmuje się wartość pozostałości (wraku), np.:

Wartość samochodu 10 000 zł

Koszt naprawy po szkodzie 8 000 zł (czyli szkoda z AC powyżej 70% wartości auta)

Wartość pozostałości (wraku) 3 000 zł

Należne odszkodowanie  5 000 zł  (8000 – 3000)

Zatem klient otrzyma w tym przypadku 5 tys. zł i zdecyduje czy będzie naprawiał samochód, czy go sprzeda, czy też go odda na złomowisko.

Uwaga, może być dodatkowe zaskoczenie!

Po szkodzie całkowitej różnie może się kształtować sytuacja z posiadanym ubezpieczeniem AC.

Większość firm ubezpieczeniowych po szkodzie całkowitej rozwiązuje umowę AC.

Są i takie, w których ochrona nadal trwa, a dla własnego komfortu, po naprawieniu auta, warto zawnioskować o doubezpieczenie samochodu do wartości rynkowej.

Jest też jeszcze jedna okoliczność: większość firm ubezpieczeniowych nie zgadza się na ubezpieczenie AC samochodów po szkodzie całkowitej.

Zatem jest bardzo ważne, abyśmy przy zakupie ubezpieczenia AC,  poinformowali o fakcie, że była kiedyś tzw. szkoda całkowita.

Gdybyśmy kupili takie ubezpieczenie autocasco, nie informując o wcześniejszej szkodzie całkowitej, może nas zaskoczyć to, że któregoś dnia otrzymamy pismo o rozwiązaniu umowy AC z uwagi na w/w fakt i otrzymamy zwrot zapłaconej prędzej składki za to ubezpieczenie.

Jednakże może się zdarzyć i tak, że ubezpieczyciel sprawdzi w bazach historię pojazdu dopiero w momencie, kiedy ubiegamy się o odszkodowanie po stłuczce lub kradzieży i wówczas zaskoczy nas informacja o braku ochrony w ramach AC z uwagi na wcześniejszą szkodę całkowitą i nie otrzymamy odszkodowania, na które liczyliśmy.

.

Jesteś zainteresowany ubezpieczeniem, napisz lub zadzwoń!

Chcesz być na bieżąco:

YouTube

Instagram

TikTok

Facebook