Kiedy będziesz musiał oddać wypłacone odszkodowanie?

Doskonale wiecie, że ubezpieczenie OC pojazdu jest obowiązkowe i gwarantuje wypłatę odszkodowania poszkodowanym, kiedy nasz pojazd zrobił im szkodę.

Są jednak opisane w ustawie sytuacje, kiedy Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie poszkodowanym, ale od nas będzie miał prawo żądać zwrotu CAŁEJ WYPŁACONEJ KWOTY.

A trzeba pamiętać, że wypłacone kwoty z polisy OC mogą być symboliczne (np. za zarysowane lusterko), ale mogą te kwoty być ogromne, kiedy doszło do uszkodzenia czyjegoś ciała i ktoś został w wyniku wypadku kaleką czy też zmarł.
Spadkobiercy mogą się domagać kwot, które nie mają określonych górnych widełek kwotowych.
Mogą to być kwoty liczone w milionach zł…


Kiedy może Ubezpieczyciel domagać się zwrotu całej wypłaconej kwoty z ubezpieczenia OC pojazdu?

kiedy zbiegłeś z miejsca zdarzenia
(czyli odjechałeś, licząc na to, że „Ci się uda” nie ponosić konsekwencji)


wszedłeś w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa
(np. ukradłeś samochód i jadąc nim, doszło do stłuczki lub wypadku)


wyrządziłeś szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,


nie posiadałeś wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa;


Zatem warto mieć na uwadze powyższe zapisy ustawy, aby nie było sytuacji, że do końca życia będziemy spłacać swój jeden błąd.

Uświadom proszę, o tym zagrożeniu zwłaszcza młodych kierowców, którzy wchodząc w „dorosłe życie” często popełniają nieodwracalne błędy.

.

Masz pytania, lub chcesz kupić ubezpieczenie?

Napisz lub zadzwoń! – wszystko możemy zrobić zdalnie.

Nie musimy się widzieć.

Chcesz być na bieżąco:

TikTok

YouTube

Instagram

Facebook