Zawartość witryny www.potasz.eu jest własnością właściciela serwisu. Zawartość serwisu oraz zamieszczone znaki towarowe są chronione prawem polskim. Dane i opinie zawarte na niniejszej witrynie służą wyłącznie celom informacyjnym i reklamowym, ich celem jest przybliżenie w sposób ogólny charakteru i zakresu poszczególnych ubezpieczeń i nie stanowią one oferty w rozumieniu art. 66 § 1 KC.

Szczegółowy zakres i warunki poszczególnych ubezpieczeń regulują ogólne warunki ubezpieczenia i załączniki do tych dokumentów.

Akme Lilianna Potasz oświadcza, że choć informacje składające się na zasoby serwisu są redagowane z należytą starannością to z uwagi na specyfikę świadczonych usług, oraz okresowość aktualizacji danych nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność danych.

Zastrzegam sobie prawo do dokonywania zmian w serwisie internetowym bez wcześniejszego powiadomienia.

Oświadczam, że wszelkie informacje uzyskane za pośrednictwem witryny www.potasz.eu nie mają charakteru poufnego.

Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania dostarczonych wiadomości ponosi użytkownik niniejszego serwisu internetowego.

Akme Lilianna Potasz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem korzystania, oparcia się na tych informacjach lub niemożności korzystania z materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej.