Administratorem Państwa danych osobowych jest Akme Lilianna Potasz z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Sokoła 11, 60-644 Poznań, NIP 9720721146
Z administratorem można kontaktować się pisemnie pod podanym adresem siedziby lub drogą elektroniczną : polisy@potasz.eu lub telefonicznie : 600-365-725.
Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach wynikających z rodzaju zapytania, kierowanego do nas przez Panią/Pana.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez w/w administratora w celu :

  • Określenia wymagań i potrzeb w zakresie ochrony ubezpieczeniowej i przedstawienia propozycji umów ubezpieczenia oraz obsługi i wykonania umowy ubezpieczenia na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej do czasu upływu okresów przedawnienie roszczeń wg przepisów obowiązującego prawa. W przypadku nie zawarcia umowy ubezpieczenia Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy, a w przypadku przedsiębiorców przez 2 lata
  • Marketingu bezpośredniego sprzedawanych produktów i usług oraz w celu przedstawienia odpowiedniej oferty, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych , do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, ale nie dłużej niż przez okres ubezpieczenia.

Przysługuje Państwu prawo do :

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda. Można tego dokonać w siedzibie Administratora danych lub wysyłając e-mail na adres polisy@potasz.eu lub pismo na adres ul. Sokoła 11, 60-644 Poznań

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być inne zakłady ubezpieczeń :
Compensa TU S.A. VIG , TUiR Warta S.A. , TUiR Allianz S.A. , Generali TU S.A., Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A , Wiener TU S.A. VIG , InterRisk TU S.A. VIG , UNIQA TU S.A. , Link4 TU S.A. , Prevoir-Vie Groupe Prevoir S.A., Leadenhall Polska S.A. Lloyd’s Coverholder, TUW TUW, TU na życie Warta S.A., PZU S.A. oraz Agencja Konsultant sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Ul. Domaniewska 39, z którą współpracuję jako osoba fizyczna wykonująca czynności agencyjne.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Podanie danych osobowych w celach obliczenia oferty ubezpieczeniowej oraz zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia jest dobrowolne, niemniej jest warunkiem niezbędnym w celu wykonania w/w działań.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.